Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Puheenjohtaja

Jäsenet ja varajäsenet

Sihteeristö

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä.

Jaostot

Konsernijaosto

Syksyn kokoukset 2021

 • 09.08.2021 klo 16.00
 • 16.08.2021 klo 16.00
 • 30.08.2021 klo 15.00
 • 06.09.2021 klo 15.00
 • 13.09.2021 klo 15.00
 • 27.09.2021 klo 15.00
 • 05.10.2021 klo 14.15
 • 11.10.2021 klo 08.30
 • 25.10.2021 klo 15.00
 • 01.11.2021 klo 15.00
 • 08.11.2021 klo 15.00
 • 22.11.2021 klo 15.00
 • 29.11.2021 klo 15.00
 • 07.12.2021 klo 15.00
 • 20.12.2021 klo 15.00

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei laissa toisin säädetä tai hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa laajakantoisissa ja koko kaupunkia koskevissa asioissa.

Kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari Minna Arve (Kok.), 1. varapuheenjohtajana apulaispormestari Piia Elo (SDP), 2. varapuheenjohtajana apulaispormestari Elina Rantanen (Vihr.) ja 3. varapuheenjohtajana apulaispormestari Ville Valkonen (Kok).

Esittelijänä toimii kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, ellei asiaa ole määrätty pormestarin esiteltäväksi.

Seminaari 4.-5.10.2021