Saavutettavuusseloste

Tämä seloste on laadittu 8.9.2020
Sivua on päivitetty 10.6.2022

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten turku.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Eficode Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin turku.fi-verkkopalvelusta sekä erillissivustoista 7.4.2020. 

Turku.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta on tarkastettu myös syksyllä 2021 osana Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) valvontaohjelmaa. Tarkastus on tehty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/1524 artiklan 5 mukaista yksinkertaistetun valvonnan menetelmää käyttäen.

Tarkastuksen tuloksia on käytetty tukena sivuston saavutettavuuden tarkastelussa ja saavutettavuuspuutteiden korjaamisessa. AVIn raportissa havaitut kriittiset saavutettavuusongelmat on korjattu kesäkuussa 2022.

Miten saavutettava turku.fi-verkkopalvelu on?

Turku.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Turku.fi-verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Turku.fi-sivuja on mahdollista tarkastella korkeakontrastisessa tilassa, jolloin sivustolla käytetyt väriyhdistelmät ovat saavutettavia. Kontrastitilaan pääset siirtymään yläpalkista kohdasta "kontrasti".

Syksyllä 2020 tehdyt saavutettavuuskorjaukset 

 • Kontrasti- tekstikoon muuttamisen painikkeen käyttöä helpotettiin näkyvällä kohdistuksella ja monikielisillä tekstivastineilla. Myös somejako- ja rss-syötepainikkeiden käyttöä helpotettiin. 
 • Jokaiselle sivulle tuli vain yksi H1-taso ja otsikkotasot etenevät loogisesti.
 • Huolehdittiin siitä, että kartoissa esitetty sisältö löytyy loogisesti tekstimuodossa. Karttojen infolaatikon sisältö aseteltiin uudelleen.
 • Useilla sivuilla näkyvät tapahtuma- ja uutiskarusellin kontrolli- ja kontrastihaasteet korjattiin.
 • Korjattiin korkeakontrastinen moodi täysin saavutettavaan muotoon. 
 • Mobiilimenun haku, kieli- ja päävalikkopainikkeet korjattiin näppäimistökäyttäjälle saavutettavaan muotoon.

Keväällä 2022 tehdyt saavutettavuuskorjaukset

 • Mobiilimenun painikkeita korjattiin kielivalintojen osalta näppäimistökäyttäjälle saavutettavaan muotoon
 • Asiakokonaisuus-elementtien saavutettavuutta parannettiin sisältösivuilla ruudunlukuohjelmaa käyttäville
 • Iframe-kenttiin lisättiin tekstivastineet
 • Karttaupotuksien saavutettavuutta parannettiin

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia:

 • Otsikkotasojen käytössä on puutteita sekä verkkopalvelun sisältösivuilla että PDF-lomakkeissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Joissakin PDF-lomakkeissa on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
 • Sivuilla on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrasteiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.11)
 • Lomakekenttiä ja niiden nimilappuja ei ole ohjelmallisesti yhdistetty. Myöskään lomakekenttien täyttöohjeet eivät ole täysin saavutettavia näppäimistö- ja ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1, 1.4.13)
 • Useilla sivuilla näkyvä tapahtumakaruselli ei kalenteriosuudeltaan ole saavutettava (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.4, 2.4.6)
 • Osa ulkoisen toimittajan sisältöjen upotuksista eivät ole saavutettavia, esimerkiksi video- tai karttaupotukset.

Turku.fi-verkkopalvelun teknologiaa päivitetään parhaillaan. Nykyinen Drupal7-pohjainen toteutus on elinkaarensa päässä ja vaatii siirtymisen uudempaan versioon. Seuraavaan teknologiseen versioon siirtyminen tulee käytännössä vaatimaan paljon uudelleen rakentamista. Tästä johtuen auditointiraportissa esiin nousseet tekniset saavutettavuuskorjausvaatimukset toteutetaan ainoastaan kriittisiltä osin yllä kuvatulla tavalla. Turku.fin uudessa versiossa huomioidaan auditoinnissa esiin nostetut saavutettavuusvaateet. Turku.fi-verkkopalvelu-uudistus on käynnissä kevääseen 2024 saakka.

Palautebotin saavutettavuus

Palautebotista on tehty saavutettavuusarviointi 17.6.2021.
Palautebotin saavutettavuusauditoinnissa huomattiin puutteita. Jotta palautebotti olisi saavutettava eri erityisryhmien käyttäjille kehitetään palautebottia syksyn 2021 aikana. Tehtävillä toimenpiteillä heikkonäköiset ja ikänäköiset käyttäjät huomioidaan varmistamalla riittävät kontrastit, komponentin skaalautuvuus eri kokoisille näytöille sekä tekstin välistysten muokattavuus. Näppäimistökäyttöä helpotetaan tarjoamalla näkyvä kohdistus kaikille kohdistuksen saaville elementeille sekä kohdistus siirretään chat-komponentin sisään, kun se avataan. Lisäksi ruudunlukijakäyttö mahdollistetaan kaikissa tilanteissa esim. tarjoamalla ymmärrettävät tekstivastineet visuaalisille painikkeille, kehittämällä kohdistuksen hallintaa mobiililaitteissa, varmistamalla viestien automaattisen lukemisen sekä tekstikenttien ymmärrettävyys. 

Äänituki

Turku.fi-verkkopalvelussa käytössä ollut ReadWEB 2.0 -ääneenlukuohjelma poistuu käytöstä kesäkuussa 2022. Mobiilikäyttäjillä iOS- ja Andorid-käyttöjärjestelmien laitteissa tekstit voi kuunnella ilman erillistä applikaatioiden lataamista. Tietokoneen käyttäjillä apuna toimii esimerkiksi ilmainen Microsoftin Edge-selaimessa oleva Lue ääneen -toiminto. 

Myös tietokoneelle asennetut erilliset ruudunluku- ja puhesynteesiohjelmat mahdollistavat äänituen käytön lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on videoita ja podcasteja, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu tekstikuvaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua video- tai äänisisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Turun kaupungin käyttämissä sosiaalisen median palveluissa saavutettavuus huomioidaan kunkin kanavan ja välineen tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan Turku.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Turku.fi:n osalta saavutettavuusvaateet tulivat voimaan 23.9.2020.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Turun kaupungin asiointipisteistä:

 • Skanssin Monitorissa (Skanssinkatu 10, 20730 Turku, puhelin 040 160 4556)
 • Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, 20100 Turku)
 • Kirjastoissa on mahdollisuus saada digitukea

Turun kaupungin verkko- ja digipalvelujen saavutettavuutta tarkastellaan jatkuvasti

Turku.fi-verkkopalvelusta vastaa Turun kaupunki. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat arvioivat kaupungin nykyiset digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle kunkin palvelun osalta.

Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen. Kaupungissa oli käynnissä projekti Saavutettavuuslain vaatimusten täyttäminen kesään 2021 saakka.

 

Turku.fi-verkkopalvelu on julkaistu 1.7.2015

Asiasanat: