Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja kasvun tuki ovat osa laadukasta perusopetusta. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille. Tukimuotoina ovat muun muassa oppilaan pedagoginen tuki, ohjaus ja oppilashuoltotyö.  Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Koulukuraattori auttaa seuraavissa asioissa:

 • motivaatio
 • poissaolot
 • keskittymisvaikeudet
 • kiusaaminen
 • yksinäisyys
 • tunteiden hallinta
 • kaverisuhteet

Koulukuraattoriin saa yhteyttä Wilman kautta. 
Koulukuraattorit Turussa.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kun mieltä painavat:

 • stressi
 • alakuloisuus
 • ahdistuneisuus
 • univaikeudet
 • oppimis- ja keskittymisvaikeudet
 • Yhteyttä voi ottaa oppilas tai opiskelija itse, vanhemmat, koulun henkilöstö ja muut yhteistyökumppanit.

Koulupsykologiin saa yhteyttä Wilman kautta. 
Koulupsykologit Turussa.

Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä kun haluat puhua näistä:

 • kasvu ja kehitys
 • uni ja nukkuminen
 • ravinto/syöminen
 • liikunta
 • mieliala
 • terveystarkastukset
 • rokotukset

Kouluterveydenhoitajiin saa yhteyttä Wilman kautta. 
Kouluterveydenhoitajat Turussa.

Opinto-ohjaajan kanssa voit jutella näistä asioista:

 • opiskelutaidot ja koulunkäynti
 • itsetuntemus
 • jatko-opintomahdollisuudet
 • ammatit, ammattialat
 • työelämä

Opinto-ohjaajaan saat yhteyttä Wilman kautta.
Opinto-ohjaus Turussa