Lautakunnat

Jäsenet ja kokoukset

Lautakuntien jäsenet, kokousaikataulut, esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät kunkin toimielimen sivuilta.

Yli 10 vuotta vanhemmat pöytäkirjat ovat saatavilla Turun kaupunginarkistosta.