Linnanfältti - Turun Moderni Puukaupunki

Turun Linnanfältin alueelle ideoitu uusi puinen asuinalue on yksi Suomen hallituksen hyväksymän puurakentamisen edistämisohjelman 2004–2010 valtakunnallinen pilottikohde. Tavoitteena on luoda Turun linnan kupeeseen puurakentamisen avulla laadukas historialliseen keskustamiljööseen sopiva ja asukkaiden toiveisiin vastaava asuinalue.

Linnanfältti hankkeena

 • Linnafältti on yksi Moderni puukaupunki -hankkeen valtakunnallisista kärkihankkeista.
 • Turun kaupunki ja Finnlines Oyj tarjosivat vuonna 2004 Linnanfälttiä omistamine alueineen Valtion puurakentamisen edistämisohjelman 2004-2010 valtakunnalliseksi pilot -hankkeeksi
 • Kaupunginvaltuuston neuvottelemaan ryhmien väliseen hallitussopimukseen 2004-2008 Linnanfältti on kirjattu yhdeksi toteutettavista kohteista.
 • Alueen kokonaissuunnitelmasta valmistui vuonna 2005 kolme korkeatasoista diplomityötä, yksi kustakin Suomen arkkitehtikoulusta. Diplomitöitä on hyödynnetty alueen asemakaavaluonnoksen laatimisessa. Luonnos hyväksyttiin ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 13.2.2007.
 • Moderni puukaupunki -hankkeen teemaan liittyen alueella järjestettiin tontinvarauskilpailu vuonna 2008.
 • Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos tilasi keväällä 2009 neljältä Turun seudun taiteilijalta idealuonnoksia Turun Linnanfältin alueelle toteutettavaa julkista ympäristötaidetta varten.
 • Linnanfältin asemakaava tuli voimaan 15.2.2014.
 • Alueen uudisrakentaminen alkoi syksyllä 2017.
 • Byygelinkulman aukiolle asennettiin 13.4.2021 Kukka -aiheisen ympäristötaideteos.
 • Alueen arvioidaan olevan valmiiksi rakentunut 2020-luvun puoli välissä.

Lisätietoja

 • Arkkitehti Mika Rajala, Kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki
 • Kaavoitusarkkitehti Katja Tyni-Kylliö, Kaupunkiympäristötoimiala, Turun kaupunki