Kaavahaku

Jokaisesta vireillä- tai voimassaolevasta yleis- ja asemakaavasta löytyy oma verkkosivu. Huom! Asemakaavoja on tallennettu järjestelmällisesti digitaaliseen muotoon vasta 1990-luvun loppupuolelta alkaen.

Asemakaavat

Yleiskaavat