Keskustan kehittämisen kärkihanke

Keskustan kehittäminen

 • Hanke käynnistyi kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2016.
 • Turun kaupunkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa keskustavision 14.8.2017.
 • Kehittämistyön tukena ovat olleet kaikille avoimet Turku Future Forum -tilaisuudet.

Keskustavisio

#keskustankehittäminen
#turkufutureforum 
#turkutekeeuutta

Lisätiedot:

Hankejohtaja Timo Hintsanen

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen ja viihtymisen näkökulmista. Sijaintimme maailman kauneimman saariston kyljessä sekä 800-vuotinen historiallinen keskusta antavat Turulle loistavan mahdollisuuden nousta omista vahvuuksistaan tunnetuksi kaupungiksi myös kansainvälisesti.

Turun keskustan kehittämistä ohjaavat kolme tavoitteellista painopistealuetta:

 1. saavutettava ja helposti kuljettava keskusta
 2. kaupallisesti houkutteleva keskusta sekä
 3. viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta. 

Elävyys keskustaan syntyy uusien asumismuotojen mahdollistamisesta, kauppaa ja työpaikkojen kehittämistä tukevien hankkeiden kaavoittamisesta sekä uusien palvelujen ja tapahtumien kehittämisestä keskustaan.

Keskustan kehittämisen ensisijaiset toimenpidekohteet ovat:

 • Ydinkeskusta
 • Aninkainen
 • Vanhakaupunki
 • Merellinen Turku
 • Liikenne ja liikkuminen

Kärkihankkeen tavoitteena on:

 • parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja
 • yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta
 • varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa
 • lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä
 • palauttaa usko keskustaan kannattavana investointikohteena
 • varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla kulkuvälineillä, sekä
 • edistää keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille palveluille.