Monikulttuurisuusneuvosto

Ota monikultturisuusneuvostoon yhteyttä

Lisätietoja

 

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävät ovat:

  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja seuranta
  • kaupungin palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen mm. aloittein ja lausunnoin
  • vieraskielisten kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön, kulttuurien välisen vuoropuhelun ja vieraskielisten kuntalaisten osallisuuden edistäminen kaupungin toiminnassa, suunnittelutyössä ja päätöksenteossa sekä
  • monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen

Neuvoston tulee myös mahdollistaa kuntalaisten kuuleminen omassa työskentelyssään. 

Toimikausi kaksi vuotta

Neuvostossa on kuusi vieraskielisiä kuntalaisia edustavaa järjestöedustajaa, kuusi luottamushenkilöä kaupungin lautakunnista, yksi kaupunginhallituksen jäsen sekä yksi kaupungin asiantuntijajäsen.

Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokousten kieli on suomi.

Monikulttuurisuusneuvoston kokoonpanosta toimikaudelle 2020-21 on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 21.10.2019. 

Jäsenet kaudella 2020-2021

Lauta- ja johtokuntien edustajat:
Muhis Azizi, pj
Kulttuurilautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Berhan Ahmadi, vpj
Kaupunginhallitus/konsernijaosto
etunimi.sukunimi@turku.fi
Helen Honkasaari
Kasvatus- ja opetuslautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Sanna Forsell
Liikuntalautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Jutta Wirén
Ksylk/kaupunkiympäristölautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Muhiadin Hersi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Henri Hautamäki
Nuorisolautakunta
etunimi.sukunimi@turku.fi
Vieraskielisten järjestöjen edustajat:

Sofia Henttunen
Daisy Ladies ry

Vadim Bessonoff
Suomi-Venäjä Seura ry
Amir Kheder
Turun Islam keskus ry

Jialiang Li
Turun Alueen Kiinalaisten Yhdistys ry

Veronika Redin
ABC Nuorisotoiminta ry
 

Agim Sopjan
Yhdessä-yhdistys/Together-assosiciation ry

Muut edustajat:

Virkamieskunnan edustaja:
Anssi Kaisti erityisasiantuntija
Konsernihallinto / Turun kaupunki