Nimistö ja osoitteet

Nimistön suunnittelu

Nimistön suunnittelu on osa kaavoitusta. Asemakaavassa annetaan nimet

  • kaupunginosille
  • kaduille
  • puistoille
  • toreille
  • muille yleisille alueille

Nimistösuunnittelusta vastaa nimistötoimikunta. Kuntalaiset voivat toimittaa omia nimiehdotuksiaan nimistötoimikunnalle sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi.

Nimistötieto löytyy Turun kaupungin opaskartalta. Valitse kartalla näkyvät tiedot -> nimistö

Paikallishistoria nimistön perustana

Vanhin käytössä oleva kadunnimi on Hämeenkatu, joka on 1600-luvulta. Pääosa kadunnimistä periytyy vuoden 1830 nimipäätöksestä. Nimet kantavat mukanaan kaupungin historiaa ja ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Nimistön suunnittelussa käytetään paikallisia maantieteellisiä nimiä tai muuta paikkaan liittyvää tietoa. Uusilla alueilla nimistö kehitetään jonkin aihepiirin ympärille, mikä auttaa hahmottamaan nimen kuuluvan tietylle alueelle.

Osoitteiden muodostuminen

Uusien asemakaava-alueiden tonttien osoitenumerot annetaan kaavan perusteella laadittavien tonttijakojen valmistuttua. Osoite muodostuu osoitenimestä, osoitenumerosta sekä tarvittaessa huoneistotunnisteesta, esim. Linnankatu 57 E 10. Osoite annetaan rakennuksille rakennusluvan hakuvaiheessa.

Periaatteet ovat:

  • Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain niin, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulee parittomat numerot ja vasemmalle parilliset.
  • Haja-asutusalueella numero annetaan sen perusteella kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta metreissä mitattuna. 10 metriä on 1 numero.

Osoiteasiat ja numeroinnit: Jouni Ruotsi, kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus