Tuntuuko opiskelu vaikealta? Mietityttävätkö raha-asiat? Onko mieli maassa? Onko pitkään jatkunut koronatilanne tuonut uudenlaisia haasteita? Turussa on tarjolla paljon apua ja tukea erilaisiin pulmiin. Ongelmien kanssa ei tarvitse kamppailla yksin.

Koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset voivat hankaloittaa elämää monella tapaa. On ihan tavallista, että koronatilanne vaikuttaa mielialaan, kiristää hermoja tai huolestuttaa.

Huoliin ja murheisiin ei tarvitse löytää ratkaisua itse. Turussa on paljon paikkoja, jotka auttavat opiskelussa, työllistymisessä ja raha-asioissa. Apua on saatavilla myös silloin, jos mieli on maassa tai kotona on turvaton olo. Voi myös olla, että pahalle ololle ei löydy selvää syytä. Monesti juttelu turvallisen aikuisen kanssa auttaa eteenpäin. Tarjolla on monenlaista keskusteluapua ja tuki-chatteja. Tiedot näistä avunpaikoista on koottu uuteen oppaaseen.

Milloin apua sitten kannattaisi hakea? Kannattaa kuunnella omia tuntemuksia ja luottaa niihin. Yleensä silloin on oikea hetki hakea apua, jos miettii, tarvitsisiko pulmaan ulkopuolista tukea. Moni yrittää sinnitellä ongelmien kanssa yksin liian pitkään. Avun hakeminen voi tuntua pelottavalta, mutta usein asiat helpottuvat, kun niistä pääsee juttelemaan luotettavalle henkilölle.

Opas on toteutettu osana Turun kaupungin syrjäytymisen ehkäisemisen hanketta, joka on osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta. Turun ammatti-instituutin opiskelijat ovat olleet mukana miettimässä, millaisia palveluita oppaassa olisi hyvä olla.