Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kokousasiakirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen saavutettavuusseloste

Tarkastettu pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kuudentena kokouksen jälkeisenä työpäivänä.

 

Palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus

Syksyn kokoukset 2022

 • 23.08.2022 klo 16.30
 • 21.09.2022 klo 16.30
 • 12.10.2022 klo 16.30
 • 09.11.2022 klo 16.30
 • 07.12.2022 klo 16.30

Kevään kokoukset 2023

 • 25.01.2023 klo 16.30
 • 15.02.2023 klo 16.30
 • 15.03.2023 klo 16.30
 • 05.04.2023 klo 16.30
 • 03.05.2023 klo 16.30
 • 24.05.2023 klo 16.30
 • 14.06.2023 klo 16.30

Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti näiden kuntien joukkoliikennetoimesta huolehtii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Lautakunnan tehtävänä on toimia yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Lautakunnan esittelijänä toimii joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte. Lautakunnan sihteeri on Pia Bergström. 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenet