Satava-Kakskerran osayleiskaava

Satava-Kakskerran osayleiskaava
Diaarinumero: 3720-2013
Kaavatunnus: 10/2013
Valmistelija: Andrei Panschin
Piirtäjä: Karin Kekkonen

Missä mennään?

 • Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2020 § 217 hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen.
  • Hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
 • Kaupunginhallitus päätti 19.12.2019 § 502 hyväksyä muistutusten johdosta muutetun osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen uudelleen nähtäville.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.1. - 11.2.2020
 • Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019 § 274 hyväksyä osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville.
  • Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.6. - 16.8.2019
 • Kaupunginhallitus päätti 8.5.2017 § 201 hyväksyä osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelun pohjaksi ja asettaa sen julkisesti nähtäville ja lausunnoille.
 • Kaupunginhallitus päätti 2.5.2016 § 182 osayleiskaavan päivitetyt tavoitteet.

Osayleiskaavalla pyritään ohjaamaan Satava-Kakskerran alueella erityisluvin tapahtuvaa rakentamista asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolisilla alueilla ja virkistysalueiden säilymistä mahdollisimman yhtenäisinä. Asemakaavoitus ei tule alueella koskemaan kuin pieniä osia saarten laajuudesta. Osayleiskaavassa määritellään myös se, millaiseen väestönkehitykseen varaudutaan aikaa myöten.

Kaupunginosa/Alue: