Kaupunkitutkimus

Kaupungin kehittämistä sparraavaa tutkimustoimintaa toteutetaan ja sen tulosten hyödyntämistä kehitetään yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupunginjohdon välistä tiedonvaihtoa.

Tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtavaa yhteistyötä. Sen antia käytetään hyväksi akateemisen maailman lisäksi kaupungin päätöksenteossa.

Kaupunkitutkimusohjelma Facebookissa

Kaupunkitutkimuksen uutisointeja