Kulttuurin kärkihanke

Kulttuurin kärkihanke

Hankkeen perustana on laajassa yhteistyössä laadittu Kulttuurilupaus ja siitä juontuvat projektit:

Hankejohtaja Irina Niemimäki

#Kulttuurilupaus
#KulttuuriaTurussa
#KulttuuriTekeeHyvää

Turun kärkihankkeet

Kulttuurin kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminnalla tuetaan myös kaupunkilaisten hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa.  

Kulttuurin kärkihankkeen perustana toimii keväällä 2022 kaupunginhallituksessa hyväksytty Kulttuurilupaus. Kulttuurilupaus on laajassa osallisuudessa laadittu strateginen ja visionäärinen näkemys kulttuurin kehittämisestä Turussa. Se sisältää viisi kärkiteemaa ja niiden tavoitteet, joita konkretisoidaan toimenpiteiksi ja toiminnaksi kulttuurin kärkihankkeessa. 

Kulttuurin kärkihanke toteuttaa osaltaan pormestariohjelman kirjauksia kulttuurista samalla vahvistaen kunnan lakisääteisiä tehtäviä kulttuuritoimintalain hengessä.  

Kulttuurilupauksen kärkiteemat.

Hyvinvointia, työtä ja elinvoimaa

Kulttuurin kärkihanke on jaettu kolmeen projektiin: Kulttuurista hyvinvointia, Kulttuurista työtä ja Kulttuurista elinvoimaa. Kulttuurista hyvinvointia osuudessa keskitytään kulttuurihyvinvointiin, osallisuuteen ja alueelliseen yhteistyöhön. Kulttuurista työtä teema edistää taide- ja kulttuurikentän toimintaedellytyksiä, rakenteita ja yhteistyötä. Kulttuurista elinvoimaa osuutta toteutetaan yhteistyössä keskustan kehittämisen kärkihankkeen kanssa.

Kulttuurin kärkihanke on jatkuva prosessi, jonka toimenpidekokonaisuudet on määritelty. Itse toimenpiteet täsmennetään vuosittain. Projekteissa toteutettavat toimenpiteet limittyvät useampaan kärkiteemaan ja tavoitteeseen ja niitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kärkihankkeen sisällä. Useat toimenpiteet risteävät myös kaupungin muiden kärkihankkeiden kanssa.