Kulttuurista elinvoimaa

Kulttuurin kärkihanke

Turulla on pitkä historia sivistys- ja kulttuurikaupunkina, joka tarjoaa kaupunkilaisille ja matkailijoille runsaasti kiinnostavaa koettavaa ja nähtävää.

Turku tunnetaan monialaisena ja uudistuvana taidekaupunkina, jonka vetovoimatekijöitä ovat esittävät taiteet, runous, nykytaide ja moninaiset tapahtumat. Ruoka- ja urheilukulttuuri ovat merkittävä osa Turun kaupunkikulttuuria.

Taiteen ja kulttuurin vetovoima luo elinvoimaa koko alueelle.

Kulttuurin kärkihankkeessa edistetään kaupungin elinvoimaa taiteen ja kulttuurin luomalla vetovoimalla. Edistämme tapahtumien ympärivuotisuutta sekä luomme ja mahdollistamme laadukkaita ja houkuttelevia kulttuurin ja taiteen avauksia. Vahvistamme merellisyyttä osana kaupunkikulttuuria sekä tuemme Turun omaleimaista ja kiinnostavaa ruoka-, urheilu- ja liikuntakulttuuria.

Investoinnit

Monipuoliset kokemisen tilat törmäyttävät taiteeseen ja kulttuuriin.

Turun kaupunki on tehnyt ja tulee tulevina vuosina tekemään merkittäviä strategisia investointeja kulttuuriin. Investoinnit pohjautuvat kaupungin strategiaan sekä historiaan kulttuurikaupunkina. Kulttuuri-investoinneilla vahvistetaan kulttuurin merkitystä kaupungissa.

Kulttuurilupauksen kuvitusta. Piirros: Sade Lahti

Kaupungin tuoreisiin kulttuuri-investointeihin lukeutuvat keväällä 2022 avautunut Taiteen talo, vuonna 2026 valmistuva musiikkitalo Fuuga sekä vuonna 2030 ovensa avaava Historian ja tulevaisuuden museo. Uudet kulttuurilaitokset tarjoavat laadukkaat tilat taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Niillä varmistetaan Turun pysyminen kilpailukykyisenä matkailukohteena kotimaan matkailussa ja edistetään kaupungin nousemista varteenotettavaksi kansainväliseksi matkailukohteeksi.

Uudet kulttuurilaitokset tukevat jo olemassa olevaa luovan talouden yritystoimintaa sekä mahdollistavat kokonaan uuden toiminnan. Tutkimukset osoittavat, että kulttuuriin investoimalla voidaan vaikuttaa positiivisesti niin kaupunkikehitykseen kuin kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Linnanniemi

Historian ja tulevaisuuden museo tulee sijoittumaan uudistuvalle Linnanniemen alueelle. Aluetta kehitetään Turun ensimmäisenä taidekaupunginosana.

Linnanniemi toimii pilottikohteena julkisen taiteen sisällyttämisestä kiinteäksi ja näkyväksi osaksi uudistuvan alueen suunnittelua. Alueelle laaditaan taideohjelma, joka määrittelee suuntaviivat alueen taiteen ja tapahtumien toteutukselle. Linnanniemen kehittämisellä vahvistetaan niin Keskustan kehittämisen kärkihankkeen kuin Kulttuurin kärkihankkeen merellisyyteen ja kulttuuriin liittyvien tavoitteiden toteutumista.

Tutustu Linnanniemen kehittämiseen

Kulttuuriranta

Eri toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä.

Keskustavisiossa esitetyn kulttuurirannan kehittäminen on käynnistynyt syksyllä 2022. Kulttuurirannan kehittäminen on keskustan ja kulttuurin kärkihankkeiden yhteinen projekti, jota edistetään laaja-alaisella yhteistyöllä ja kaupunkilaisia osallistamalla.

Tavoitteena on löytää kulttuurirannalle toimiva sijainti ja toiminnot sekä kartoittaa sen varrelta mahdollisia kehityskohteita. Uusilla investoinneilla ja toiminnoilla tuetaan jokirannan kulttuurikeskittymää ja lisätään sen vetovoimaa.

Lue lisää kulttuurirannasta