Ruissalon luontokoulu – luontoelämyksiä ja oppimisen iloa!

Luontokoulussa uusia asioita opitaan itse tutkien ja kokien. Avainsanoja ovat konkreettisuus, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Luontokoulussa kannustetaan toimimaan luonnon puolesta - luonnonystävä ei melua, roskaa eikä vahingoita mitään elävää. Luontoa tarkastellaan sekä luonnontieteellisestä näkökulmasta että poikkitieteellisesti, taiteen ja mielikuvituksen keinoin. Luontokoulun käytössä on oma opetustila, mutta pääosa opetuksesta tapahtuu kuitenkin ulkona.

Koulujen opetussuunnitelmissa kestävän kehityksen toimintaperiaatteet, oppimisympäristön laajentaminen ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan sekä myönteisen luontosuhteen kehittyminen ovat hyvin keskeisessä asemassa. Ruissalon luontokoulu tarjoaa kouluille valmiita ajankohtaisten opetussuunnitelmien sisällöt huomioiden koottuja opetuskokonaisuuksia monipuolisessa ympäristössä asiantuntevan opettajan vetämänä. Luontokoulun tavoitteena on täydentää ja tukea koulujen omaa ympäristökasvatusta. Toiminnassa kiinnitetään huomiota luontoasioiden lisäksi myös vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen ja kestävään elämäntapaan.

Varsinaisten luontokoulupäivien lisäksi luontokoulussa järjestetään erilaisia kursseja mm. koulujen ja päiväkotien opettajille ja muille luontoasioista kiinnostuneille. Luontokoulun opettajalta voi myös saada apua koulun omaan ympäristökasvatukseen. Ympäristöalan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa työharjoittelujaksoja luontokoulussa. Ympäristökasvatuksen saralla tehdään yhteistyötä muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Ruissalon luontokoulu on LYKE-verkoston sertifioitu kehittämiskeskus ja toimii Vihreä Lippu-ohjelman alueellisena edistäjänä.

 

Käyntiosoite: 

Ruissalon puistotie 215
20100 Turku

Puhelin:

050 380 8388
Sähköposti: 
nina.puistovaara@turku.fi
Asiasanat: