Päätöksenteko

Turun kaupunki on siirtynyt pormestarimalliin 1. elokuuta 2021. Kaupunginjohtajan sijaan kaupunkia johtavat pormestari ja kolme apulaispormestaria.

Turun kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 14 valtuuston valitsemaa jäsentä.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja muiden luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa niiden sivuilla.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Turku-pisteessä (Puolalankatu 5). Valtuuston pöytäkirjat yleensä kokousta seuraavan viikon torstaina klo 9–12 ja hallituksen kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä klo 9–12.

Kuntalain 1.6.2017 voimaantulleen muutoksen vuoksi toimielinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt ovat muuttuneet. Voimassaolevan kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista tietoverkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin poistetaan tietoverkosta muutoksenhakuajan päätyttyä.

Vanhempia pöytäkirjoja säilytetään kaupunginarkistossa.

Tarkastustoiminnalla arvioidaan kaupungin hallinnon ja taloudenpidon onnistumisesta.