Päätöksenteko

Turun kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 13 valtuuston valitsemaa jäsentä.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja muiden luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa niiden sivuilla. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat nähtävillä myös Turku-Pisteessä (Puolalankatu 5). Valtuuston pöytäkirjat yleensä kokousta seuraavan viikon torstaina klo 9–15 ja hallituksen kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä klo 9–15.

Tietosuojalainsäädäntö rajoittaa yksityishenkilöitä koskevien tietojen julkaisemista ja säilyttämistä Internet-sivuilla. Tästä syystä osa esityslistojen ja pöytäkirjojen asioista poistetaan enintään vuoden säilyttämisen jälkeen ja lainsäädännön mukaan salassa pidettävät jätetään kokonaan julkaisematta.

Vanhempia pöytäkirjoja säilytetään kaupunginarkistossa.

Tarkastustoiminnalla arvioidaan kaupungin hallinnon ja taloudenpidon onnistumisesta.