Raitiotie

Turun kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020, että raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla Tiedepuiston ja Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Linjat kytkevät yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet Tiedepuiston, keskustan kehittämisen sekä Linnakaupungin. Toteuttamalla raitiotie kokonaisvaltaisena kaupunkikehityshankkeena voidaan tukea ja nopeuttaa näiden alueiden kehittymistä.

Joukkoliikenneratkaisulla on Turun kaupungille ja kaupunkiseudulle poikkeuksellisen suuri strateginen merkitys. Ratkaisu määrittää kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Se yhdistyy kaupungille tärkeisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankkeisiin kuten Tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen ja Tunnin junaan. Se toteuttaa kaupungin ilmastotavoitteita muuttamalla kulkutapajakaumaa ja tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Aiempien selvitysten keskeinen sisältö

Joukkoliikennejärjestelmän osalta tutkittiin ja vertailtiin kolmea eri vaihtoehtoa: runkobussijärjestelmä, raitiotie ja superbussi. Runkobussijärjestelmä on vaihtoehdoista lähimpänä nykyistä Turun seudun bussiliikennettä. Raitiotiehen ja superbusseihin perustuva ratkaisu tukeutuu pääosin henkilöautoliikenteestä erotettuihin kaistoihin ja niillä on merkittävästi runkobussijärjestelmää voimakkaammat liikenne-etuudet. 

Neljään viidestä asetetusta tavoitteesta vastaa parhaiten raitiotie. Talouden kannalta superbussi on käytetyillä oletuksilla kannattavampi investointi raitiotien suuren alkuinvestoinnin vuoksi, mikäli superbussin välityskyky riittää koko 30 vuoden tarkasteluaikavälillä. Superbussin merkittävimpiä riskejä ovat tavoiteltujen kaupunkikehitysvaikutusten saavuttamiseen liittyvät epävarmuudet, mahdollisen liikenne-ennustetta nopeamman väestö- tai matkustajamäärän aiheuttamat vaikutukset sekä epävarmuudet kaksinivelsähköbussien kehittymisen ja käyttökustannusten osalta. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin superbussi tai raitiotie.

VTT:n mukaan vastaavat hankkeet Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja laajemmin Euroopassa ovat lisänneet kaupunkien vetovoimaa, joka on näkynyt positiivisena väestö- ja talouskehityksenä. Kilpailussa yrityksistä, yrittäjistä, uusista työpaikoista ja nuorista aikuisista menestyvät ne kaupungit, jotka onnistuvat houkuttelemaan eniten asukkaita muuttamaan ja pysymään paikkakunnalla. Olennaista kaupungin kiinnostavuudessa ovat kokemus urbaanista elämästä sekä työpaikan ja asunnon saavutettavuus joukkoliikenteellä.

Seuraavat vaiheet

Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo valmistuu alkuvuodesta 2023. Yleissuunnitelmassa tarkennetaan ja täydennetään Satama-Varissuo raitiotien aiempia suunnitelmia, suunnitellaan varikko, lasketaan kustannukset, arvioidaan vaikutukset sekä parannetaan toteutussuunnittelun valmiutta ja tuetaan asemakaavanmuutosten laatimisedellytyksiä selvityksillä.

Hankeyhtiö laatii toteutussuunnitelman välille Varissuo - Tiedepuisto - Kauppatori.

Yleis- ja toteutussuunnitelmien rinnalla laaditaan tarvittavat asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat. Suunnitelmien perusteella syntyy hankkeen lopullinen kustannusarvio investointipäätöstä varten.

Yleis- ja toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen kaupunginvaltuusto voi tehdä raitiotien rakentamisesta investointipäätöksen tämän hetken arvion mukaan noin vuonna 2024-2025.