Turku ratapiha

Kaava mahdollistaa monipuolisen tapahtuma-areenan, hotellin, liiketilojen, toimistojen ja elämyskeskuksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen alueelle. Ratapihan yli osoitetaan uusi, aikaisempaa leveämpi kävely- ja pyöräilysilta, joka yhdistää keskustan ja Pohjolan kaupunginosat toisiinsa. Uusia asukkaita alueelle on tulossa arviolta noin 1200-1500 ja työpaikkoja noin 790.

Asemakaavanmuutoksessa suunnittelualueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, jotka sijoittuvat Köydenpunojankadun varteen sekä alueen länsiosaan Resiinaraitin varrella sijaitsevan pysäköintitalon itäpuolelle.

Keskeinen osa alueesta on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä majoitus, kulttuuri-, viihde- ja urheilutoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle tulevat sijoittumaan monitoimiareena ja elämyskeskus sekä liike-, toimisto- ja majoitustiloja.

Logomon käsittävä palvelurakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus säilyy nykyisellään. Logomon rakennusoikeus säilyy nykyisenä.

Kaavan tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksessa ja kaavaan liittyvissä selvityksissä, joihon voi tutustua kaavahaussa.

Ratapiha-alueen asemakaavan tarkennettu rajaus.

Kaavoitus perustuu aloitteeseen, jonka yksityinen kehittäjäryhmä (Turun Ratapihan Kehitys Oy) on tehnyt yhdessä kiinteistön omistajan VR -Yhtymä Oy:n kanssa aloitteen. Kaupunki ja aloitteentekijät ovat solmineet kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2917 (§501).

Mitä seuraavaksi?

Tarkennettu ehdotus oli nähtävillä 11.10.-9.11.2021 välisenä aikana. Kaavaehdotusta esiteltiin yleisölle Teams-etätilaisuudessa 27.10.2021.

Asemakaavaehdotuksen perusratkaisu on pysynyt entisellään. Alueen keskeisen osan muodostaa korttelialue nykyisen varikkoalueen paikalla, johon sijoittuvat monitoimiareena, elämys- ja tapahtumakeskus, hotelli sekä liikunta-, palvelu- ja toimistotiloja. Köydenpunojankadun varteen ja alueen lounaiskulmaan Resiinaraitin lähelle on varattu korttelialueet asuin-, liike- ja toimistorakentamiselle ja Ratapihankadun varteen korttelialue toimistorakentamiselle. Ratapihan ylittää jalankulun ja pyöräilyn yhteys osana areenan ja elämyskeskuksen kansipihaa.

Tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa korkeimpien asuinkerrostalojen kerroslukua on pienennetty alueen lounaiskulmassa, jonne esitetään yhtä uutta kerrostaloa. Asuinrakentamisen rakennusoikeus säilyy samana kuin aikaisemmin. Areenan ja elämyskeskuksen rakennusoikeutta on pienenetty noin 20 000 k-m², rata-alueen rajausta on laajennettu, kansialueen kokoa Veturitallin lähellä on pienennetty ja auto- ja pyöräpysäköintimääräyksiä tarkennettu. Tarkistettu uudisrakentamisen rakennusoikeus on 166 350 k-m². Suojeltujen rakennusten kerrosala on yhteensä 32 610 k-m². Alueelle on tulossa arviolta noin 900 uutta asuntoa ja 1400 uutta asukasta.

Asemakaavaehdotus etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn tavoitteellisesti vuoden 2023 aikana.

ratapiha_viitesuunnitelmakuva02_22062021.png
Ratapiha-alueen uusi viitesuunnitelma, kuva: PES-Arkkitehdit Oy

 

Lisätietoja liittyvistä hankkeista

Kaupunginosa/Alue: