Turku ratapiha

Lisätietoja

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Nella Karhulahti, Turun kaupunkiympäristötoimiala

Kaavaehdotus nähtävillä 21.9. - 20.10.2020

Kaava mahdollistaa monipuolisen tapahtuma-areenan, hotellin, liiketilojen, toimistojen ja elämyskeskuksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen alueelle. Ratapihan yli osoitetaan uusi, aikaisempaa leveämpi kävely- ja pyöräilysilta, joka yhdistää keskustan ja Pohjolan kaupunginosat toisiinsa. Uusia asukkaita alueelle on tulossa arviolta noin 1200-1500 ja työpaikkoja noin 790.

Asemakaavanmuutoksessa suunnittelualueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, jotka sijoittuvat Köydenpunojankadun varteen sekä alueen länsiosaan Resiinaraitin varrella sijaitsevan pysäköintitalon itäpuolelle.

Keskeinen osa alueesta on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä majoitus, kulttuuri-, viihde- ja urheilutoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle tulevat sijoittumaan monitoimiareena ja elämyskeskus sekä liike-, toimisto- ja majoitustiloja.

Logomon käsittävä palvelurakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus säilyy nykyisellään. Logomon rakennusoikeus säilyy nykyisenä. Tontille 8 osoitetaan uutta rakennusoikeutta 800 k-m².

Ratapihakadun varteen muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Ratapihan laiturialueet säilyvät rautatiealueena. Loppuosa kaava-alueesta on katualueita.

Uutta rakennusoikeutta koko kaava-alueelle on osoitettu noin 193 000 k-m2.

Logomon lisäksi kaava-alueella on viisi muuta suojeltua rakennusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5 000 m2.

Kaavan tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksessa ja kaavaan liittyvissä selvityksissä, joihon voi tutustua kaavahaussa.

Ratapiha-alueen asemakaavan tarkennettu rajaus.

Kaavoitus perustuu aloitteeseen, jonka yksityinen kehittäjäryhmä (Turun Ratapihan Kehitys Oy) on tehnyt yhdessä kiinteistön omistajan VR -Yhtymä Oy:n kanssa aloitteen. Kaupunki ja aloitteentekijät ovat solmineet kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2917 (§501).

Mitä seuraavaksi?

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaistahoilta 21.9. - 20.10.2020. Osallisilla oli mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana.

Lausuntojen ja nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi arviolta keväällä 2021.

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja liittyvistä hankkeista

Kaupunginosa/Alue: