Turku ratapiha

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Turku ratapiha -asemakaavanmuutosehdotuksen kokouksessaan 17.4.2023. 

Kaava mahdollistaa monipuolisen tapahtuma-areenan, hotellin, liiketilojen, toimistojen ja elämyskeskuksen sekä asuinkerrostalojen rakentamisen alueelle. Ratapihan yli osoitetaan uusi, aikaisempaa leveämpi kävely- ja pyöräilysilta, joka yhdistää keskustan ja Pohjolan kaupunginosat toisiinsa. Alueelle on tulossa arviolta noin 900 uutta asuntoa ja 1400 uutta asukasta sekä työpaikkoja noin 790.

Asemakaavanmuutoksessa suunnittelualueelle on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita, jotka sijoittuvat Köydenpunojankadun varteen sekä alueen länsiosaan Resiinaraitin varrella sijaitsevan pysäköintitalon itäpuolelle.

Keskeinen osa alueesta on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä majoitus, kulttuuri-, viihde- ja urheilutoimintoja palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle tulevat sijoittumaan monitoimiareena ja elämyskeskus sekä liike-, toimisto- ja majoitustiloja.

Logomon käsittävä palvelurakennusten korttelialueen pääkäyttötarkoitus säilyy nykyisellään. Logomon rakennusoikeus säilyy nykyisenä.

Kaavan tavoitteita, sisältöä ja vaikutuksia on kuvattu kaavaselostuksessa ja kaavaan liittyvissä selvityksissä, joihon voi tutustua kaavahaussa.

Ratapiha-alueen asemakaavan tarkennettu rajaus.

Kaavoitus perustuu aloitteeseen, jonka yksityinen kehittäjäryhmä (Turun Ratapihan Kehitys Oy) on tehnyt yhdessä kiinteistön omistajan VR -Yhtymä Oy:n kanssa aloitteen. Kaupunki ja aloitteentekijät ovat solmineet kumppanuussopimuksen alueen kehittämisestä ja kaavoittamisesta. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.11.2917 (§501).

Asemakaavanmuutosehdotus on hyväksytty valtuustossa

Turun kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 17.4.2023 Turun ratapiha asemakaavanmuutosehdotuksen. 

 

ratapiha_viitesuunnitelmakuva02_22062021.png
Ratapiha-alueen uusi viitesuunnitelma, kuva: PES-Arkkitehdit Oy

 

Lisätietoja liittyvistä hankkeista

Kaupunginosa/Alue: