Turun kaupunki pilotoi toimintamallia, jossa kaupungin tyhjillään olevia tiloja annetaan määräajaksi kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön avoimen haun kautta. Tilojen hakuun voi osallistua 27.3.–24.4.2023.

Turussa julkistettiin vuonna 2022 laajassa osallisuudessa laadittu Kulttuurilupaus, jonka tavoitteisiin sisältyvät muun muassa kulttuurin uudet tilaratkaisut ja -mallit sekä kulttuurilaitosten tilojen avaaminen vapaan kentän toimijoille.

Nyt pilotoitava kulttuurin välitilamalli vastaa tarpeeseen löytää kevyt ja läpinäkyvä tapa tarjota väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja kulttuurikäyttöön. Malliin soveltuvia tiloja ovat esimerkiksi kohteet, jotka odottavat purkua, uutta asemakaavaa tai käyttötarkoitusta. Pilotissa kartoitetaan samalla mahdollisuutta avata Turun kaupungin omien kulttuurilaitosten, kuten kirjaston ja museokeskuksen tiloja nykyistä laajempaan käyttöön.  

-    Kulttuurin välitilamallilla luodaan tilaa monimuotoiselle paikka- ja aikasidonnaiselle kulttuurille ja taiteelle. Tavoitteena on lisätä väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen käyttöä, luoda uutta ja yllättävää kaupunkikulttuuria sekä tukea taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Vastaava välitilamalli on luotu ja ollut onnistuneesti käytössä Tampereella, mikä on kannustanut meitä tähän kokeiluun, kertoo Kulttuurin kärkihankkeen hankejohtaja Irina Niemimäki.

Amiraalistonkadun makasiinien sisätilaa. Kuva: Jussi Virkkumaa

Pilottivaiheessa tarjolla olevia tiloja on viisi: Kivipainon sisäpihan varastorakennus Linnankadulla, Amiraalistonkadun makasiinien kaksi tilaa, Luostarinmäen museokorttelin aiemmin kappelina toiminut tiilirakennus sekä Pansion kirjaston työhuone.

-    On positiivista, että Turussakin kehitetään toimintamallia, jolla saadaan väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja hyödynnettyä kaupunkilaisten käyttöön ja taiteen edistämiseen. Odotan innolla mallista saatavaa palautetta, jonka perusteella voidaan arvioida tulevaa jatkoa, sanoo vs. tilahallintapäällikkö Eemeli Myllärinen.

Tilat luovutetaan kulttuuritoimijoiden käyttöön 1–6 kuukauden määräajaksi avoimen haun kautta. Haku on käynnissä 24.4. klo 16 asti. Valinnoissa arvostetaan mm. ehdotetun toiminnan sopivuutta tilaan, sisällön kiinnostavuutta sekä kaupunkilaisille toiminnasta syntyvää lisäarvoa. Päätökset valinnoista julkaistaan viimeistään toukokuun alussa.

Tiloissa voi tehdä taiteellista työtä, järjestää tapahtumia, työpajoja, esityksiä, näyttelyitä tai muuta kulttuuritoimintaa.

-    Välitilapilotti on ensisijaisesti hieno tilaisuus taiteen tekijöille kokeilla jotain aivan uutta. Samalla se avaa ovia ja tarjoaa kiinnostavia sisältöjä myös meille taiteen ja kulttuurin ystäville, sillä vastineena tilojen käytöstä tiloihin valittavien edellytetään järjestävän kaupunkilaisille avointa kulttuuritoimintaa. Mitä tämä avoin toiminta on, se riippuu toimijasta. Kyse voi olla vaikkapa näyttelystä tai kertaluonteisesta tapahtumasta. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti yhdessä valittavien toimijoiden kanssa, Kulttuurin kärkihankkeen projektipäällikkö Heidi Pulkkinen kertoo.

   Venäjän pääkonsulaatin käytössä ollut Luostarinmäen museokorttelin tiilirakennus on yksi kulttuurin välitiloista. Kuva: Jussi Virkkumaa

   Tilojen esittely

   Tiloihin on mahdollisuus tutustua avoimissa esittelyissä.

   Tilojen esittelyajat:

   •     Kivipainon varastorakennus
        tiistai 4.4. klo 15–15.45
   •     Luostarinmäen tiilirakennus
        tiistai 4.4. klo 16–16.45  
   •     Amiraalistonkadun tilat
        keskiviikko 5.4. klo 15–16
   •     Pansion kirjaston työhuone
        keskiviikko 5.4. klo 16–16.45

   Kulttuurin välitilamallin pilotti toteutetaan Turun kaupungin kulttuurin kärkihankkeen, tilapalvelujen, museo- ja kirjastopalveluiden sekä kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Välitilamallin kokeilun rahoittaa Turku 2029 -säätiö.

   Pilotoinnin jälkeen tavoitteena on saada välitilamallista pysyvä toimintamalli kaupunkiin, ja laajentaa sitä myös kaupallisiin toimijoihin.