Elintarvikevalvonta

Turun kaupungin elintarvikevalvonnasta vastaa Turun ympäristöterveyden elintarvikevalvonta.

Turun Ympäristöterveys valvoo elintarvikkeiden kaupanpitoa, kuljetusta, käsittelyä, luovutusta, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, tarjoilua ja valmistusta Turun kaupungin alueella. Myös elintarvikkeiden omavalvontaa valvotaan ja ohjataan, mutta toiminnanharjoittajalla itsellään on omavalvonnan vastuu.

Ota yhteys terveystarkastajaan, jos:

  •     elintarvikehuoneiston toimija (yrittäjä) vaihtuu
  •     epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  •     haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta
  •     haluat valittaa elintarvikkeista tai niitä käsittelevästä yrityksestä
  •     myyt tai tarjoilet elintarvikkeita tilapäistapahtumassa tai kirpputorilla
  •     perustaessasi tai lopettaessasi elintarvikehuoneiston
  •     suunnittelet elintarvikehuoneiston rakentamista, muuttamista tai korjausta
  •     tarvitset neuvoja tai opastusta hygieniaosaamisvaatimuksista ja omavalvontasuunnitelman laatimisessa