Kärkihankkeet

Turun kaupungilla on viisi kaupunkistrategiasta ja pormestariohjelmasta johdettua kärkihanketta:

 • Keskustan kehittäminen
 • Turun Tiedepuisto
 • Kulttuurin kärkihanke
 • Osaamisen kärkihanke
 • Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke (Yhteisöllinen Turku)

Keskustan kehittäminen

Tavoitteet: Vahvistaa elinvoimaista kaupunkikeskustaa ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä hankkeessa laaditun Keskustavision tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeistä:

 • keskustan kiinnostavuuden vahvistaminen investointikohteena
 • kaupan rakenteen muutos ja keskusta-asumisen uusi tuleminen
 • elinkeinoelämän ja asukkaiden osallistaminen
 • matkailun ja tapahtumatoimintojen kehittäminen
 • kulttuurin aseman vahvistaminen sekä ympärivuotisen elävyyden ja viihtyisyyden varmistaminen
 • torin ympäristön rakentamis- ja liikenneratkaisut

Keskustan kehittäminen

Turun Tiedepuisto

Tavoitteet: Kupittaan alueen työpaikkojen, palveluiden, asumisen, liikkumisen ja julkisen kaupunkitilan innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä mm. yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Keskeistä:

 • digitalisaation ja älyratkaisujen hyödyntäminen
 • Tunnin juna -tavoitetta tukeva matkaketjujen integrointi ja liikkumisen kehittäminen
 • alueen toiminnallinen integrointi kaupunkikeskustaan
 • uudenlaisen työnteon tila-ajattelun käyttöönotto
 • ympärivuotisesti ja -vuorokautisesti vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen

Turun Tiedepuisto

Kulttuurin kärkihanke

Tavoitteet: Kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihankkeen toiminta tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Keskeistä:

 • onnelliset turkulaiset
 • taide ja kulttuuri työnä
 • rajattomat rakenteet
 • uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat
 • kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta

Kulttuurilupaus

Osaamisen kärkihanke

Tavoitteet: Vahvistaa Turun alueen osaamista sekä kaupungin reagointikykyä työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

Keskeistä:

 • uusien innovaatio- ja osaamiskokonaisuuksien vahvistaminen
 • Turun elinvoiman vahvistaminen sekä työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen
 • kaupunkilaisten täysimittaisen osaamispotentiaalin käyttöön saaminen

Osaamisen kärkihanke

Yhteisöllinen Turku

Tavoitteet: Panostaa asuinalueiden tasapainoiseen kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä järjestökentän, asukkaiden ja yritysten kanssa, sekä tukea turkulaisten mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan.

Keskeistä:​

 • yksinäisyyden vähentäminen ​
 • mielenterveyden tukeminen ​
 • kotouttaminen ​
 • syrjäytymisen ehkäisy ​
 • liikkuminen ja harrastaminen ​
 • lähiöiden kehittäminen