Kärkihankkeet

Turun kaupungilla on kolme mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta:

1.    Keskustan kehittäminen
2.    Turun Tiedepuisto
3.    Smart and Wise Turku

1. Keskustan kehittäminen

Tavoitteet: Luoda visio elinvoimaisesta kaupunkikeskustasta ja käynnistää konkreettiset toimenpiteet sen saavuttamiseksi.

Keskeistä:

 • keskustan kiinnostavuuden vahvistaminen investointikohteena
 • kaupan rakenteen muutos ja keskusta-asumisen uusi tuleminen
 • elinkeinoelämän ja asukkaiden osallistaminen
 • matkailun ja tapahtumatoimintojen kehittäminen
 • kulttuurin aseman vahvistaminen sekä ympärivuotisen elävyyden ja viihtyisyyden varmistaminen
 • torin ympäristön rakentamis- ja liikenneratkaisut

www.turku.fi/keskustavisio

2. Turun Tiedepuisto

Tavoitteet: Kupittaan alueen työpaikkojen, palveluiden, asumisen, liikkumisen ja julkisen kaupunkitilan innovatiivinen kehittäminen yhteistyössä mm. yritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Keskeistä:

 • digitalisaation ja älyratkaisujen hyödyntäminen
 • Tunnin juna -tavoitetta tukeva matkaketjujen integrointi ja liikkumisen kehittäminen
 • alueen toiminnallinen integrointi kaupunkikeskustaan
 • uudenlaisen työnteon tila-ajattelun käyttöönotto
 • ympärivuotisesti ja -vuorokautisesti vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen

www.turku.fi/turuntiedepuisto

3. Smart and Wise Turku

Tavoitteet: Uusien datan hyödyntämiseen perustuvien toimintamallien luominen siten, että asukkaat, asiakkaat ja sidosryhmät ovat aktiivisesti mukana muutoksessa.

Painopistealueet:

1. Hiilineutraalius ja resurssiviisaus
2. Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut
3. Turvallisuus
4. Kaupunkisuunnittelu
5. Liikenne ja liikkuminen
6. Syrjäytymisen ehkäiseminen

www.turku.fi/smartandwise