Liikuntavuorot

Timmi-varauskalenteri:

Varaamo-varausjärjestelmä:

Voit hakea liikuntapaikoille sekä vakio- että yksittäisvuoroja. Tenniskenttien vuorot varataan Varaamo-varausjärjestelmässä 1.6.2022 alkaen ja muut liikuntavuorot kaupungin sisä-ja ulkoliikuntapaikoille varataan sähköisen Timmi-varausjärjestelmän kautta. 

Tenniskenttien varaaminen tapahtuu osoitteessa varaamo.turku.fi. Tenniskenttien lisäksi Varaamosta löytää muitakin kaupungin varattavia palveluja. Tenniskentät löytyvät osiosta Liikkua tai pelata. Varaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Vuorojen haku Timmista edellyttää rekisteröitymistä Timmi-järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa timmi.turku.fi. Rekisteröitymistä varten tarvitset sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset, lisäksi sinun tulee olla täysi-ikäinen. Jos olet yhdistyksen tai yrityksen edustaja, hae rekisteröitymisen jälkeen Timmiin kirjautuneena käyttöoikeutesi laajennusta yhdistyksen tai yrityksen nimiin. Seuran/yhdistyksen vuorot haetaan aina seuran/yhdistyksen nimissä. Rekisteröitymisen jälkeen myös Timmiin kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla.

Liikuntapalvelut hallinnoi yli 300 liikuntapaikkaa, joista suuri osa on vuorojaon piirissä. Vuorojakoon osallistuu vuosittain satoja hakijoita ja kymmenittäin lajeja. Vuoroja toteutui Turun kunnallisissa liikuntatiloissa yli 200 000 tuntia vuonna 2019.

Tapahtumat

Kupittaan urheiluhalli, Kupittaan palloiluhalli ja isot sisäliikuntasalit

 • tapahtuma välillä 1.3.-30.9.
  • hakuaika 30.9. mennessä
    
 • tapahtuma välillä 1.10.-28.2.
  • hakuaika 31.5. mennessä

Palloilukentät ja Paavo Nurmen stadion

 • tapahtuma välillä 1.4.-31.10.
  • hakuaika 31.10. mennessä

Liikuntapaikoilla järjestettäviä tapahtumia voi hakea myös ympäri vuoden, viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä mutta ei oteta mukaan pääjakoon.

Avainten kuittaaminen

Saleihin ja palloiluhalleihin sisäänpääsyyn sekä ulkokenttien pukutiloihin tarvitaan avain.

 • Liikuntasalien ja palloiluhallien (pl. Kupittaan palloiluhalli) avaimet noudetaan Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelusta Veritas Stadionin 1. kerroksesta. Avainten noudosta tulee sopia etukäteen ilmoittamalla avainten lkm, liikuntatila, vuoron ajankohta sekä hakijan nimi sähköpostitse osoitteeseen liikunta.varaukset@turku.fi
 • Kupittaan palloiluhallin pukutilojen avaimet kuitataan Kupittaan palloiluhallilta.
 • Kupittaan ulkokenttien, Parkin kentän ja Jäkärlän kentän pukutilojen avaimet kuitataan Sport-Kahvilasta Kupittaan Keilahallilta kahvilan aukioloaikojen mukaan.
 • Urheilupuiston Yläkentän pukutilojen avaimet kuitataan kesäkaudella Urheilupuiston henkilökunnalta, talvikaudella Kupittaan Keilahallin kahvilasta.
 • Impivaaran nurmikentän pukutilat ovat Impivaaran jalkapallohallissa.
 • Muiden ulkokenttien avaimet haetaan Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelusta. Avainten noudosta tulee sopia etukäteen ilmoittamalla avainten lkm, liikuntatila, vuoron ajankohta sekä hakijan nimi sähköpostitse osoitteeseen liikunta.varaukset@turku.fi.  
 • Liikuntakeskus Alfan sisäänkäynti tapahtuu liikuntarannekkeilla.

Avaimet palautetaan käytön jälkeen takaisin paikkaan, josta ne haettiin. Pukutilojen avaimia ei saa luovuttaa joukkueelta toiselle.

Liikuntapalvelukeskukselta haettassa avain luovutetaan ainoastaan vuoron yhteyshenkilölle, jolla tulee olla mukanaan vuoron kirjaamisilmoitus ja henkilöllisyystodistus. Tarvittaessa yhteyshenkilö voi valtuuttaa sähköpostitse toisen henkilön hakemaan avaimet puolestaan: liikunta.varaukset@turku.fi. Avaimet kirjataan vuoron yhteyshenkilön nimiin. Vuoron yhteyshenkilö on vastuussa avaimien palautuksesta ajallaan. Jos yhteyshenkilö muuttuu kesken kauden, tulee muuttuneet yhteystiedot ilmoittaa asiakaspalveluun viipymättä.

Jos varaat yksittäisiä vuoroja samaan tilaan tai jatkat vakiovuoroja sisäliikuntatiloissa, avaimen laina-aikaa on mahdollista jatkaa. Sovi asiasta sähköpostitse ilmoittamalla avaimen koodi osoitteeseen: liikunta.varaukset@turku.fi. Kaikki syys-/kevätkauden avaimet palautetaan kuitenkin aina kauden päätyttyä, viimeistään kolme viikkoa viimeisen vuoron jälkeen. Palauttamattomista, myöhässä palautetuista ja rikkoontuneista avaimista veloitetaan 70 euron maksu.

Vuorojen peruminen

Jos varattua vuoroa ei aiota käyttää, se perutaan Timmi-varausjärjestelmässä. Näet Omat tiedot -välilehdeltä voimassa olevat varauksesi. Saat automaattisen sähköpostiviestin vuoron perumisesta. Tarvittaessa vuoron voi poikkeuksellisesti myös perua sähköpostitse: liikunta.varaukset@turku.fi. Vuorojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Seuran sisäisesti yksittäisiä vuoroja on mahdollista vaihtaa. Vaihdosta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti: liikunta.varaukset@turku.fi.

Vuorot tulee perua hyvissä ajoin. Viimeistään neljä vuorokautta ennen kyseistä vuoroa perutut vuorot ovat maksuttomia. Alle neljä vuorokautta ennen kyseistä vuoroa perutuista vuoroista veloitetaan kaksinkertainen tilavuokra maksuryhmän 2 mukaisesti. Käyttämättömistä vuoroista, joita ei ole peruttu, veloitetaan 1.8.19 alkaen kolminkertainen tilavuokra maksuryhmän 2 mukaisesti. Tapahtumavuorot on mahdollista perua maksuttomasti viimeistään neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Alle neljä viikkoa ennen perutuista tapahtumavarauksista veloitetaan kaksinkertainen tilavuokra maksuryhmän 2 mukaan.

Vuorojaon periaatteet

Vuorojaon periaatteiden tavoitteena on, että liikuntapalveluiden hallinnoimat tilat ovat sekä asianmukaisessa että tehokkaassa käytössä. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuri liikkeen ja liikunnan määrä. Liikuntatilat ovat ensisijaisesti tarkoitettu liikuntatoimintaan. Muista kuin liikuntatapahtumista päättää liikuntapalvelujohtaja. Liikuntalautakunta linjaa vuorojakoa koskettavat yleiset periaatteet, joiden pohjalta virkamiestyönä jaetaan vuorot ja käyttöajat liikuntapaikoille.

 • Vuorot jaetaan ensisijaisesti turkulaisille seuroille ja yhdistyksille sekä muille käyttäjille. Jos vuoroja jää vapaiksi, on myös ulkopaikkakuntalaisten mahdollista hakea vuoroja.
 • Alle 20-vuotiaiden harjoitukset sijoitetaan alkuiltaan.
 • Ottelutapahtuma menee harjoitusvuoron edelle.
 • Vuorot sijoitellaan liikuntatiloihin sen mukaan, miten laji soveltuu kyseiseen tilaan. Lajiharjoitukset menevät oheisharjoitteluvuorojen edelle.
 • Vuorojen sijoittelussa huomioidaan huippu-urheilu, kilpaurheilu ja harrasteliikunta sekä eri lajien sarjatasot.
 • Kilpalajeille myönnetään vuoroja niistä tiloissa, jotka vastaavat niiden kilpailuolosuhteita. Harrasteryhmille puolestaan pyritään myöntämään vuoroja tiloista, jotka edistävät ryhmien pysyvyyttä.
 • Kaikille hakijoille pyritään tarjoamaan jonkinlainen tila, mutta siten että lähtökohtaisesti lajien erityistarpeet ja tila vastaisivat toisiaan. Tämä koskettaa mm. jakoa kilpailu-urheilun ja harrasteliikunnan välillä sekä pyrkimystä taata lajinomaiset harjoittelumahdollisuudet ns. vuodenaikalajeille.
 • Vuorot tulee pitää mahdollisimman tiiviinä ja lajien kannalta tarkoituksenmukaisina. Jos lajin varusteluihin kuluu aikaa, pyritään tällaisia lajeja sijoitella mahdollisimman paljon peräkkäin.

Turun Nuorisokiekko ry hallinnoi Impivaaran ja Varissuon jäähallien vuorojakoa kunnallisen jääjakson aikana arkisin klo 15-22 sekä viikonloppuisin klo 8-22. Nuorisokiekko toteuttaa turkulaisten jääurheiluseurojen (jääkiekko, taitoluistelu, ringette) vuorojaon sekä vuorojen päivitykset kauden aikana.

Liikuntapalveluiden kanssa tekevien yhteistyötahojen, jotka tavalla tai toisella vastaavat liikuntapalveluiden alaisten vuorojen hallinnoimisesta ja jakamisesta, tulee noudattaa sekä liikuntalautakunnan hyväksymiä vuorojaon periaatteita että liikuntapalveluiden erikseen määrittelemiä ohjeistuksia.

Varattujen vuorojen muut käytännöt

 • Vuoron käyttäjien on huolehdittava liikuntapaikan perussiisteydestä.
 • Jos asiakkaalle myönnetty aika ja/tai paikka ei sovi asiakkaalle, on asiakkaan vastuulla peruuttaa vuoro kirjallisesti sähköpostitse: liikunta.varaukset@turku.fi.
 • Liikuntavuoron aikana on oltava aina mukana täysi-ikäinen henkilö, joka huolehtii vastuuhenkilölle toimitetuista ehdoista.
 • Liikuntapalveluilla on oikeus peruuttaa ja muuttaa tehtyjä varauksia. Peruutuksista ja muutoksista ei aiheudu liikuntapalveluille korvausvelvollisuutta missää olosuhteissa.
 • Liikuntasalien ja palloiluhallien ulko-ovet on aina pidettävä vuoron aikana lukittuna. Oven väliin ei saa koskaan asettaa mitään niin, että ovi jää auki (turvallisuussyyt ja hälytys).
 • Salivuorolle saa mennä 15 minuuttia ennen vuoron alkamista ja salilta on poistuttava ulos 30 minuuttia vuoron päättymisen jälkeen.
 • Salin ovikellon soittaminen on sallittua vain omalla harjoitusajalla, koska summeri soi salissa ja häiritsee salissa olevien harjoittelua. Salissa olevien ei tarvitse/saa päästää seuraavan harjoitusajan ryhmäläisiä sisälle. Jokaiselle vuorolle tullaan ko. ryhmän omalla avaimella tai oman ryhmäläisen ovenavauksella.
 • Täysi-ikäinen vuoron vastuuhenkilö tarkistaa vuoron päättymisen jälkeen, että kaikki paikat jäävät moitteettomaan kuntoon. On erityisen tärkeää laittaa kaikki välineet, penkit omille paikoilleen, että siistijä pääsee tekemään työnsä kunnolla/helposti ja että seuraavan ryhmän on helppo tulla omalle vuorolleen. Jos vuorolle saavuttaessa salissa on jotain normaalista poikkeavaa, siitä on hyvä ilmoittaa asiakaspalveluumme välittömästi sähköpostilla: liikunta.varaukset@turku.fi. Jos oman salivuoron aikana jotain särkyy, niin pyydämme ilmoittamaan siitä viipymättä sähköpostilla.
 • Varatun vuoron yhteyshenkilö vastaa edellä mainittujen käytäntöjen toteutumisesta sekä niiden tiedottamisesta eteenpäin kaikille vuorojen käyttäjille.

Käyntiosoite: 

Blomberginaukio 4
20720 Turku

Puhelin:

Asiakaspalvelu 02 262 3232
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000
Sähköposti: 
liikunta.varaukset@turku.fi

Aukioloajat

Ma - Pe 09:00 - 12:00 ja 13:00 - 16:00

Poikkeusaukioloajat

6.1.2023 - 8.1.2023
Suljettu