CANEMURE, Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla

Hiilineutraaliutta edistävä CANEMURE-hanke hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista toteuttamalla kansallista ilmastopolitiikkaa. Turussa tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä. CANEMURE-hankeverkoston kokonaisuudessa on 22 osahanketta ja 7 maakuntaa. Hanketta koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksesta. Hankkeen rahoituksesta puolet tulee EU Life -ohjelmasta.

Turun CANEMURE-osahanke työstää ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa tehtäväkokonaisuudessa: 1) energiatehokkuus Skanssin monitoimitalossa ja uusiutuvan energian tuotanto ja/tai säilöt Skanssin alueella. 2) ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun työkalut: sini-viherkertoimen käyttöönoton tuki sekä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioimisen kokeilut ja kehittäminen. 3) käytännön kokeilut luontopohjaisista ratkaisuista hulevesien hallinnassa ja kestävän liikkumisen edistämisestä teollisuuskehällä.

Tämän sivun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Sivun sisältö edustaa ainoastaan Canemure-hankkeen näkemyksiä, eikä EASME/Komissio ole vastuussa sivun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

CANEMURE, Vähähiiliset ratkaisut kaupunkisuunnittelulla

Turun strateginen ohjelma: 
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Projektikumppanit: 

Julkinen sektori
Suomen Ympäristökeskus SYKE, Luonnovarakeskus LUKE, Ilmatieteenlaitos
Budjetti: 
640 609 €
Projekti alkoi: 
05/2019
Projekti päättyy: 
10/2024
Vastuuhenkilö: 
Kristina Karppi
Projektin yhteystiedot: 
kristina.karppi@turku.fi
Organisaatio: 
Kypa/Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus

Rahoittajat

https://hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7BBDF7FCDA-0F1B-42C8-B416-2C84C5…