Kaveria ei jätetä

Kaveria ei jätetä-hanke on osa Marinin hallituksen työkykyohjelmaa. Ohjelman taustalla on tarve nostaa Suomen työllisyysastetta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työllisyydenhoidon rakenneuudistukset. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja se on toiminnassa 1.8.2020-31.12.2022.

Hankkeen johtaminen on Turun kaupungin konsernihallinnossa. Pilotoinnit tehdään Turun työllisyyspalveluissa ja hyvinvointitoimialalla sekä Laitilan, Liedon ja Uudenkaupungin työllisyyspalveluissa.

Hankkeessa ovat projektikuntien lisäksi mukanan Kaarina, Raisio, Naantali ja Kemiönsaari sekä TE-palvelut, Kela, rikosseuraamusvirasto ja järjestöjä (Lihastautiliitto, Vates, Vamlas ja Vammaisfoorumin työllisyysasiantuntijat).

Hankkeen tavoitteena ovat:
1. Mallintaa työkyvyn tuen tarpeen tunnistamisen ja työkyvyn tuen palvelukokonaisuus tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen.
2. Tuetun työllistämisen toimintatavan juurruttaminen sosiaalihuollon työllistymistä tukevissa palveluissa.
3. Nostaa ammattihenkilöstön osaamistasoa työkyvyn tuen palveluissa.
4. Kehittää osatyökykyisten palvelujen ekosysteemiä Turussa, Laitilassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.

Hankkeen toimenpiteet ovat
1. Integraatiotyöskentely, jonka aikana mallinnetaan nykyiset työkyvyn tuen palvelut ja tunnistetaan niihin liittyvät hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet.
2. Integraatiotyöskentelyn pohjalta pilotoidaan työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja tukea yhdessä Turun kaupungin terveysasemassa.
3. Integraatiotyöskentelyn pohjalta pilotoidaan tuetun työllistämisen toimintatapaa Turussa, Laitilassa, Liedossa ja Uudessakaupungissa.
3. Integraatiotyöskentelyn pohjalta tunnistetaan osaamisvajeet ja järjestetään koulutusta ammattihenkilöille.
4. Integraatiotyöskentelyn pohjalta tunnistetaan ekosysteemin kehittämisen painopisteet ja pilotoidaan uusia toimintatapoja.

Hankkeen tuotoksena syntyy kuvaukset työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja tuetun työllistämisen palvelusta kuntien sosiaalihuollon työllisyyttä tukeviin palveluihin. Lisäksi kuntien työllisyyspalveluihin on luotu uusia toimintatapoja osatyökykyisten kuntalaisten palvelemiseen. Hanke hyödyttää koko maakuntaa.

Projektin yhteystiedot:
työkykyasiantuntija Annika Oldenburg, puh. 040 5487 640
palvelumuotoilija Sanna Leminen, puh 040 6452 075
projektipäällikkö Risto Tolonen, puh. 040 6205 848
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@turku.fi
Käsityöläiskatu 10, 20100 TURKU

Kaveria ei jätetä

Turun strateginen ohjelma: 
Yrittävä ja osaava Turku
Projektikumppanit: 

Rahoittaja
STM
Julkinen sektori
THL, TTL, TEM, Kela, VSTET, Rise
Yhdistykset ja yhteisöt
Lihastautiliitto, Vates, Vamlas
Julkinen sektori
Laitila, Lieto, Uusikaupunki, Kaarina, Raisio, Naantali, Paimio, Kemiönsaari
Asiakas tai asukas
Työpiste, Hyto
Projekti alkoi: 
11/2020
Projekti päättyy: 
12/2022
Vastuuhenkilö: 
Risto Tolonen
Projektin yhteystiedot: 
risto.tolonen@turku.fi
Organisaatio: 
Työllisyyden palvelukokonaisuus (Typa)