Hankinnat

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluissa hankitaan tuotteita ja palveluja sekä kaupunkilaisille että kaupunkikonsernin palvelusektorin käyttöön. Hankintapalvelut kilpailuttaa julkisesti kaikki Turun kaupungin kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava. Urakka- ja rakennushankkeisiin liittyvät palveluhankinnat kilpailutetaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa ja tilapalveluissa.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Käyntiosoite: 

Yliopistonkatu 27
20100 Turku

Puhelin:

02 262 7248
02 330 000
Sähköposti: 
hankinnat@turku.fi