Hankinnat

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluissa hankitaan tuotteita ja palveluja sekä kaupunkilaisille että kaupunkikonsernin palvelusektorin käyttöön. Hankintapalvelut kilpailuttaa julkisesti kaikki Turun kaupungin kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat, jotka on hankintalain mukaan kilpailutettava. Urakka- ja rakennushankkeisiin liittyvät palveluhankinnat kilpailutetaan kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudessa ja tilapalveluissa.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Tärkeitä ohjeita tarjoajalle:

Tarjouspyyntö

 • Tutustu tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin huolellisesti.
 • Vastaa kaikkiin vaadittuihin kohtiin ja kysymyksiin.
 • Käytä hankintayksikön määrittämiä asiakirjapohjia, mikäli niin on ohjeistettu. Älä toimita ylimääräisiä esitteitä/saatteita/liitteitä yms., ellei niitä ole erikseen pyydetty.
 • Mikäli käytät alihankintaa, ilmoita siitä sille varatussa kohdassa. Ilmoitus ei sido alihankinnan käyttöön, mutta mahdollistaa sen tarvittaessa.
 • Jos et täytä yksin taloudellisia tai muita vaatimuksia, kartoita mahdollisuutta tarjota yhteenliittymänä.
 • Mikäli tarjouspyyntö herättää kysymyksiä, esitä kysymyksesi tarjouspalvelu.fi -portaalissa annettuun määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö ei vastaa puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin.
 • Tarvittaessa tarjouspyyntöä korjataan ja siitä julkaistaan korjausilmoitus. Korjausilmoituksen julkaisussa saattaa mennä muutamia päiviä.
 • Jätä tarjous ajoissa. Tarjousta voi muokata tarjouspalvelu.fi -portaalissa annettuun määräaikaan saakka. Hankintayksikkö ei pääse avaamaan saapuneita tarjouksia ennen ilmoitettua määräaikaa.

Tarjousten vertailu, hankintapäätös ja sopimus

 • Tarjousten vertailu tehdään avaamisen jälkeen. Tarjousvertailun aikana saatat saada hankintayksiköltä sähköpostia, jossa pyydetään selvityksiä. Toimita pyydetyt selvitykset mahdollisimman pian.
 • Hankintayksiköllä on oikeus missä tahansa hankinnan vaiheessa pyytää tarjoajaa toimittamaan soveltuvuusvaatimuksia koskevia tietoja, todistuksia ja selvityksiä. Lisätietoa täällä.
 • Hankintapäätös tehdään vertailun jälkeen. Päätöksenteossa saattaa kulua jonkin aikaa esim. lautakuntien kokousaikatauluista johtuen. Päätöksesta ilmoitetaan kaikille asianosaisille samaan aikaan.
 • Hankintapäätöksen tiedoksiannon jälkeen alkaa muutoksenhakuaika. Muutoksenhaun ohjeet toimitetaan päätöksen liitteenä.
 • Ennen sopimuksen allekirjoittamista (EU-hankinnoissa) hankintayksikkö pyytää voittavalta tarjoajalta rikosrekisteriotteita. Rikosrekisteriotteet toimitetaan sähköisesti ohjeen mukaan.
 • Kun muutoksenhakuaika on kulunut valituksitta ja rikosrekisteriotteet on tarkistettu, voidaan allekirjoittaa sopimus.
 

   

  Käyntiosoite: 

  Olavintie 2
  20700 Turku

  Puhelin:

  02 262 7248
  02 330 000
  Sähköposti: 
  hankinnat@turku.fi

  Aukioloajat

  Palvelemme toistaiseksi ainoastaan puhelimitse ja sähköpostitse (pyhäpäivien aattoina perjantain aukioloaika)
  Ma - To 08:15 - 15:45
  Pe 08:15 - 15:00