Kaupunkistrategia

Visio

Turku kutsuu kaikki osallistumaan elämyksiin, työhön, edelläkävijyyteen ja kestävään kasvuun - elämään elämänsä parasta aikaa.

Kaupungin arvot

  • Asukas- ja asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus
  • Uudistuminen ja yhteistyö

Tulevaisuuteen katsova kaupunkistrategia vastaa kysymyksiin:

  • Miltä Turku näyttää 2030-luvulla?
  • Mitä keskeisiä tavoitteita kaupunki toiminnalleen asettaa?
  • Mihin arvoihin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua?

Turku siirtyi tällä valtuustokaudella pormestarimalliin. Samalla kaupungin ohjausmallia päivitettiin. Pitkän aikavälin strategian toimeenpanoa ohjaavat valtuustokausittain sovittava pormestariohjelma ja kaupungin ohjausasiakirjat. Lyhyen aikavälin toiminnan tavoitteet ovat vuosittain laadittavissa toiminta- ja palvelusuunnitelmissa.

Kärkihankkeilla panostetaan strategian kannalta kaikkein keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseen.

Kaupunkistrategia: Turku 2030-luvulla (pdf), hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2022

Turun kaupunkistrategian strategiset tavoitteet ja niiden seuranta (pdf), tarkentava dokumentti mittareiden sisällöstä 30.6.2022

Video esittelee strategian tiivistetysti. Strategia on kokonaisuudessaan tekstimuodossa alla olevan linkin takana.

Asiasanat: