Karttapalveluiden rajapinnat

WMS-palvelulla (Web Map Service) haetaan rasterimuotoisia kartta-aineistoja.

Aineistot tarjotaan palvelussa rasterikuvina, joita voidaan käyttää esimerkiksi taustakarttoina. Palvelu käyttää esirasteroituja aineistoja, jotka rasteroidaan ja tuodaan ns. teemoina palomuurin ulkopuolelle kuten Turun seudun opaskarttapalvelussa.

Aineistot voivat olla yhteisiä opaskarttapalvelun kanssa tai omia, pelkästään WMS-palvelua varten luotuja aineistoja.

Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla (esim. Gaia, AutoCAD Map 3D, MapInfo, ArcGIS, QGIS).

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities- tai GetMap-kyselyn, jonka Web-palvelin lähettää RasterServer-palvelinohjelmalle. RasterServer hakee kyselyä vastaavan aineiston rasteroiduista tiedostoista, tekee sille tarvittaessa koordinaattimuunnoksen ja palauttaa sen Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista (käyttäjätunnusta).

WMS-palvelussa on tarjolla seuraavanlaisia aineistoja:

 • opaskartta värillinen ja mustavalkoinen
 • ilmakuva
 • maastokartta
 • asemakaava
 • yleiskaava
 • maanomistuskartta
 • bussireitit
 • pyörätiet
 • kaupunginosat

WMS-palvelun osoite: https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx

WFS-palvelulla (Web Feature Service) haetaan vektorimuotoisia KuntaGML-paikkatietoaineistoja

Aineistot tarjotaan palvelussa yksittäisinä, vektorimuodossa esitettyinä paikkatietokohteina.

Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla kuten

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities-, DescribeFeatureType- tai GetFeature-kyselyn, ja Web-palvelin hakee kyselyä vastaavan aineiston välimuistitietokannasta. Kyselyä vastaava aineisto palautetaan Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista (käyttäjätunnusta).

WFS-palvelussa on seuraavat aineistot:

 • kantakartta
 • asemakaava
 • opaskartta
 • osoitteet

WFS-palvelun osoite: https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx

Lisätietoja
Avoimen datan lisenssistä