Laskutusosoitteet ja -ohjeet

Varhan laskutusohjeet

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos palveluineen liittyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta (Varha) 1.1.2023 alkaen.

Samalla myös laskutusosoitteet ja -ohjeet muuttuvat.

Otsikkoa klikkaamalla pääset tarkempiin ohjeisiin.

Turun kaupunki vastaanottaa kaupunginhallituksen päätöksen 15.12.2009 § 669 mukaisesti vain verkkolaskuja. Kaupungin tarjouspyynnöissä edellytetään toimittajalta valmiuksia verkkolaskutukseen. Mikäli toimittajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästä, toimittajan tulee käyttää maksutonta toimittajaportaalia.

Turun kaupunki ei vastaanota sähköpostin liitteenä lähetettyä laskua, sillä se ei ole verkkolasku.

Turun kaupunki ei vastaanota laskuja, jotka sisältävät henkilötietoja. Laskuun kohdistuvat henkilötiedot tulee toimittaa erillisellä liitteellä, joka on lähetettävä tilaajan sähköposti- tai toimitusosoitteeseen. Henkilötietoja ovat tietosuojalain tarkoittamat henkilötiedot mm. nimi ja syntymäaika.

Erikseen lähetettävät laskun tietosuojattavat liitteet, tiedotteet, kyselyt, mainokset ja tavarat sekä maksumuistutukset on lähetettävä tilaajan sähköposti- tai toimitusosoitteeseen.

Turun kaupungille toimitettavan laskun tulee täyttää Verohallinnon ohjeen mukaiset pakolliset laskumerkinnät.

Hyvityslaskussa on mainittava alkuperäisen veloituslaskun laskunumero.

Turun kaupungin arvonlisäverotunniste eli VAT-numero on FI02048198.

Kaupungin maksuehto on 30 päivää netto, ellei sopimuksessa tai tarjouksen hyväksymisen yhteydessä ole muuten päätetty taikka mikäli lainsäädännössä ei muuta sanota.

Verkkolaskutus

Laskutustiedot

Laskutettava organisaatio
Toimipiste
Vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT)
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Laskun saajan nimiVerkkolaskuosoite
Turun kaupunki
(ei Turun kaupungin Oy:t)
00370204819800100
Turun kaupunki Perhe- ja sosiaalipalvelujen ostopalvelut
(ainoastaan yksityisyyden suojaa edellyttävät ostolaskut)
00370204819800319 (poistuu käytöstä 30.12.2022)
Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos00370204819800120 (poistuu käytöstä 30.12.2022)

Täydennä laskuun tilaajan pyynnön mukaisesti 

Suositus on, että verkkolasku kohdistuu vain yhteen ostotilaukseen. Mikäli sinulla on tarve laskuttaa useampia ostotilauksia samalla laskulla, ks. XML-ohje.

Mikäli ruokahuollon materiaalilaskuilla on useampien ostotilausten rivejä, niin laskun otsikolle tuodaan ensimmäisen laskurivin ostotilausnumero.

Lisätiedot: servicedesk.hankinnat@turku.fi

Laskun tekniset edellytykset

Laskuttajan tulee tarkistaa laskun lähettämiseen vaadittavat tarkemmat tiedot alla olevista liitteistä. Turun kaupunki ottaa vastaan verkkolaskuja vain TEAPPSXML 2.7.2 formaatissa. Jos käytätte Finvoice (1.0, 2.0, 2.01 tai 3.0), VismaXML, LiinosXML, WoodX, PebbolBIS (2.0 tai 3.0) tai muuta vastaavaa formaattia, kääntykää laskutusjärjestelmätoimittajanne puoleen selvittääksenne, miten Turun vaatima tietosisältö saadaan laskusanomaanne oikeaan paikkaan.

Mikäli laskun xml sisältää puutteelliset tai väärät tiedot, lasku palautetaan toimittajalle.

Toimittajaportaali

Toimittajaportaali on palvelu, jossa kotimaan ja ulkomaan laskut tehdään ja toimitetaan sähköisesti, jos laskun lähettäjän käytössä ei ole laskutusjärjestelmää. Maksuton palvelu toimii suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Jos haluat rekisteröityä toimittajaportaaliin, täytä lomake Sarastia Oy:n verkkosivulla.

Toimittajaportaaliin kirjaudutaan Laskuhotelli-sivustolla. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimittajaportaalin käyttöohjeeseen.

Rakentamispalvelun laskutus Turun kaupungilta (käännetty arvonlisäverovelvollisuus)

Turun kaupunki on arvonlisäverolain 8 c §:n tarkoittama rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä yhteisö. Kaikkiin kaupungin ostamiin laissa määriteltyihin rakentamispalveluihin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Tavaran tai palvelun hankinta ulkomailta ja hankintojen laskutus

Tavaran tai palvelun tilausvaiheessa on aina ilmoitettava myyjälle kaupungin VAT-numero FI02048198. Tämän ilmoittamisella on tarkoitus edesauttaa laskun sisällön oikeellisuutta arvonlisäveron käsittelyssä. Kaupungin hankinnoissa ostajaksi on aina ilmoitettava Turun kaupunki sekä sen lisäksi tarkempi yksikkö, joka on hankinnan tekijä (esim. Turun kaupunki, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, nuorisopalvelut).

LISÄTIEDOT

Turun palvelujen ostolaskut käsitellään pääosin Sarastiassa. Sarastian asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.00–16.00, puh. 020 639 9400. Puhelun hinta on normaali matkapuhelin- ja paikallisverkkomaksu (mpm/pvm).

Sarastian verkkopalvelut

Asiasanat: