Scale-Up

Tausta:
Turun kaupunki on partnerina Horizon 2020 hankkeessa nimeltä Scale-up (Scale up user-Centric and dAta driven SoLutions for ConnEcted Urban Poles) eli Käyttäjälähtöisten dataan pohjautuvien ratkaisujen laajentaminen alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hankkeen päävetäjänä on Antwerpenin kaupunki. Turun ja Antwerpenin kaupunkialueien lisäksi hankkeessa mukana on Madridin kaupunkialue.Turun kokonaisuuden osatoteuttajina ovat Varsinais-Suomen liitto, Turun ammattikorkeakoulu ja Vinka oy.

Hankkeen kesto 1.6.2021- 31.5.2025. Turun kaupungin osalta hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1.4 MEUR, 100% EU-rahoituksella.

Hyödyt ja tavoitteet:

SCALE-UP: n päätavoitteena on kehittää oikean mittakaavan datapohjaisia ja käyttäjäkeskeisiä strategioita (FUA / TEN-T) älykkään, puhtaan ja osallistavan liikkuvuuden nopeuttamiseksi alueellisissa liikenteen solmupisteissä. Hanke edesauttaa ilmastotavoitteiden ja Euroopan liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Kolme edistynyttä TEN-T-solmua, Antwerpen, Madrid ja Turku, toteuttavat 28 innovatiivista toimenpidettä viidellä eri toiminta-alueella: hallinnointi, liikkumispisteet, data, puhdas ja turvallinen liikenne sekä liikkumiskäyttäytyminen. Hankkeen eritysfokuksena on toimenpiteiden skaalaaminen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimenpiteet ja tuotokset:
Turulla on hankkeessa 10 toimenpidettä seuraavista teemoista:
1. Kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa
2. Liikkumispisteiden toteuttaminen Turun seudulla
3. Liikkuminen palveluna lippukombot ja joustava pysäköinti
4. Henkilöliikenteen ja logistiikan yhdistävän liikkumisportaalin luominen
5. Alueellinen reaaliaikainen liikkumisnäkymä
6. Osallistavan pyöräilyn vauhdittaminen Turussa
7. Hiilineutraalin kaupunkilogistiikan ja työmaiden edistäminen
8. Liikkumispalveluiden kannustaminen Turussa
9. Liikkumisen ohjaus tapahtumien ja poikkeustilanteiden aikana
10. Talvi liikkumisvuodenaikana

Kussakin toimenpiteessä tullaan edistämään seuraavien vuosien aikana. Toimenpiteiden tarkempi suunnittelu on käynnissä vuoden 2021 ajan.

Scale-Up

Turun strateginen ohjelma: 
Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Projektikumppanit: 

Oppilaitokset
Turun ammattikorkeakoulu
Yksityinen sektori
Vinka Oy
Muu projektikumppani
Varsinais-Suomen liitto
Budjetti: 
1 196 000 €
Projekti alkoi: 
06/2021
Projekti päättyy: 
05/2025
Vastuuhenkilö: 
Stella Aaltonen
Projektin yhteystiedot: 
stella.aaltonen@turku.fi
Organisaatio: 
Kypa/Liikkumispalvelut