Läsåret och lovdagar

Läsåret 2017–2018

 • Höstterminen: 15.8. – 22.12.2017

  • Höstlov: 19.10. –  22.10.2017
  • Jullov: 23.12.2017 –  7.1.2018
 • Vårterminen: 8.1.– 2.6.2018 (förskoleundervisningen 31.5.2018)

  • Vinterlov: 19.2.– 25.2.2018
    

Läsåret 2018–2019

 • Höstterminen: 15.8. – 22.12.2018 (förskoleundervisningen 21.12.2018)

  • Höstlov: 18.10. – 19.10.2018
  • Jullov: 23.12.2018 –  6.1.2019
 • Vårterminen: 7.1. - 1.6.2019, (förskoleundervisningen 31.5.2019.)

  • Vinterlov: 18.2. – 24.2.2019