Svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo

Servicemottagningar

Kontaktuppgifter

Vidare information om dagvårdsavgifter

 • Tel. (02) 262 5609, må – fre kl. 9:00 –12:00, onsdagar kl. 9:00 - 12:00
 • Växel tel. 02 330 000
 • Email: paivahoitomaksut@turku.fi

Besöksadress

Monitori
Auragatan 8

  I Åbo stad finns det kommunala och privata daghem, och en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare samt privat familjedagvård.

  Svenskspråkig kommunal småbarnspedagogik ordnas i

  Daghemmen är öppna kl. 7.00–17.00 och vid behov kl. 6.00–18.00.

  Kvälls- och veckoslutsvård på svenska erbjuds vid daghemmet Port Arthur. Behovet av skiftesdagvård bestäms enligt vårdnadshavarnas arbetstid.

  Om ditt barn har behov av specialdagvård, ta kontakt med serviceenheten.

  Alla de kommunala daghemmen är listade enligt stadsdel och i samband med dem presenteras den verksamhet som erbjuds av daghemmen.

  Privata daghem

  I Åbo finns privata daghem som erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel och/eller privatvårdsstöd.

  För vem erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik

  Svenskspråkig dagvård ordnas för svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. Stöd för svenskspråkiga föräldrar är viktigt för barnets språkutveckling och språkidentitet. Specialdagvård ordnas i Cygnaeus dagvårdsenhets integrerade grupp. Dessutom finns en konsultativ svenskspråkig specialbarnträdgårdslärare för svenskspråkiga grupper.

  Servicechef, svenskspråkig fostran och undervisning

  Plan för småbarnspedagogik 2019

  Lokaliteter

  Lokaliteter

  Braheskolan (Villebrådsgatan 10)

  Päivähoitoa 0-6-vuotiaille. Kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti, Hirvensalo

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektorn
  Servicespråk: 
  Svenska

  Päivähoitoa 0-6-vuotiaille.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektorn
  Servicespråk: 
  Svenska

  Cygnaeus daghem och förskola

  Svenskspråkig dagvård

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Daghem Port Arthur (Sofiankatu 7)

  Päivähoitoa 0-6-vuotiaille. Kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektorn
  Servicespråk: 
  Svenska

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Villa Solaris, ruotsinkielinen

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Privat daghem.

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Päiväkoti Äppelbo

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektorn
  Servicespråk: 
  Svenska

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster
  Servicespråk: 
  Finska

  Sirkkala daghem och förskola (Observatoriegatan 4)

  Heltidsplatser för 0 - 6 -åringar.

  Servicens genomförandesätt: 

  Själv producerat

  Ansvarsorganisation: 

  Turun kaupungin sivistystoimiala
  Servicespråk: 
  Svenska

  Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

   

  Servicens genomförandesätt: 

  Servicesedeltjänster

  Serviceproducent: 

  Verkanappulat Knatteskär

  Ansvarsorganisation: 

  Åbo stads bildningssektor
  Servicespråk: 
  Svenska