Svenskspråkig småbarnspedagogik i Åbo

Servicemottagningar

  • Våra servicemottagningar vid Turku-piste och Monitori är tillsvidare stängda.
  • Fungerar normalt per telefon, e-post och via chattjänsten.

Kontaktuppgifter

Vidare information om dagvårdsavgifter

  • Tel. (02) 262 5609, må – to kl. 9:30 –11:30 och 14.00–15:00, fre kl. 9:30 –11:30
  • Växel tel. 02 330 000
  • Email: varhaiskasvatus@turku.fi

Besöksadress

Åboservicen
Puolalagatan 5

Plan för småbarnspedagogik 2019

I Åbo stad finns det kommunala och privata daghem, och en svenskspråkig kommunal familjedagvårdare samt privat familjedagvård.

Svenskspråkig kommunal småbarnspedagogik ordnas i

Daghemmen är öppna kl. 7.00–17.00 och vid behov kl. 6.00–18.00.

Kvälls- och veckoslutsvård på svenska erbjuds vid dagvårdsenheten i Sirkkala. Behovet av skiftesdagvård bestäms enligt vårdnadshavarnas arbetstid.

Om ditt barn har behov av specialdagvård, ta kontakt med serviceenheten.

Alla de kommunala daghemmen är listade enligt stadsdel och i samband med dem presenteras den verksamhet som erbjuds av daghemmen.

Privata daghem

I Åbo finns privata daghem som erbjuder småbarnspedagogik med servicesedel och/eller privatvårdsstöd.

För vem erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik

Svenskspråkig dagvård ordnas för svenskspråkiga och tvåspråkiga barn. Stöd för svenskspråkiga föräldrar är viktigt för barnets språkutveckling och språkidentitet. Specialdagvård ordnas i Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhets  integrerade grupp. Dessutom finns en konsultativ svenskspråkig specialbarnträdgårdslärare för svenskspråkiga grupper.

Lokaliteter

Lokaliteter

Braheskolan

dagvård, förskola

Päivähoitoa 0-6-vuotiaille.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektorn
Servicespråk: 
Svenska

Braheskolan (Villebrådsgatan 10)

Päivähoitoa 0-6-vuotiaille. Kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti, Hirvensalo
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektorn
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus daghem och förskola

Svenskspråkig dagvård
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Päiväkoti Folkhälsan Gunghästen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Privat enhet för småbarnspedagogik. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Päiväkoti Folkhälsan Kastanjen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Sateenkaarikoto Oy/ Lyckobo
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Villa Solaris, ruotsinkielinen
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Privat daghem.

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Päiväkoti Äppelbo
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektorn
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala daghem och förskola, Observatoriegatan 4

Heltidsplatser för 0 - 6 -åringar.
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Svenska

Skolgatans daghem, Skolgatan 10

Svenskspråkig småbarnsfostran / Daghemmet Skolgatan 10.
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

 

Servicens genomförandesätt: 
Servicesedeltjänster
Serviceproducent: 
Verkanappulat Knatteskär
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska